Matrix ETERNITY GE DKP8 - Kartica za proširenje DKP8 (Digital Key Phone)

SKU: MX256
Proizvođač: MATRIX

Model: Matrix ETERNITY GE DKP8

Kartica za proširenje DKP8 (Digital Key Phone)

Kartica za proširenje ETERNITY GENX telefonske centrale sa 8 digitalna telefona.

DKP porta: 8

Napomena: Telefonska centrala radi samo sa MATRIX digitalnim telefonima.