Matrix COSEC CENTRA CWM10 licenca

Modul za menadžment radnih ugovora (CWM)- Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu COSEC CENTRA
SKU: MX128
Proizvođač: MATRIX

Model: Matrix COSEC CENTRA CWM10
Modul za menadžment radnih ugovora (CWM)- Korisnička licenca za 10 korisnika za Platformu
COSEC CENTRA
10 CONTRACT WORKERS MANAGEMENT korisničkih licenci za COSEC CENTRA Platformu
• Precizno upravljanje baze podataka radnika
• Praćenje zahteva za radnikom on line
• Upis i kreiranje radnih mesta i samih radnika
• Web bazirana kontrolna tabla za ažuriranje u realnom vremenu
• Precizno izračunavanje radnih sati sa nadolazećim vremenom
• Generisanje izveštaja korišćenjem različitih filtera
• Direktna integracija sa softverom treće strane