LIFE Motori za segmentna vrata

Motori za garažna / segmentna vrata

 

Motor za garažna vrata omogućava da na jednostavan način preko daljinskog upravljača kontrolišete rad (otvaranje i zatvaranje) vrata svoje garaže.

 

Prednosti upotrebe motora za garažna vrata su u njihovom brzom odzivu, kao i sigurnosnim mehanizmima (zaustavljanje vrata u slučaju detekcije prepreke - automobila ili osobe).

 

Pozovite nas za specifične upite i opremu koja nije prikazana na našem WebShopu na stranici Kontakt.