LIFE motor za krilne kapije sa zglobom do 2m ARMOR UNI 24V

SKU: LF014
Proizvođač: LIFE

ZGLOBNI MOTOR ZA KRILNE KAPIJE LIFE ARMOR UNI 24V
LIFE zglobni motor za krilne kapije sa zglobom dužine do 2.5 metara i težinom 250 kg po krilu.
Namenjen je za kapije gde je mesto montaže motora udaljeno od ose kapije više od 15 cm.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Napajanje: 24Vdc
Snaga motora: 40W
Potisak: 170N
Zaštita: IP44
Naizmeničan rad: 80%
Vreme otvaranja 90°: 14