FD-NL01 relejni modul za lift Faraday

SKU: FD212
Proizvođač: FARADAY

FARADAY NL01 Lift kontroler, relay output / input modul. Jedan modul može da podrži 16 spratova. CAN Bus može da podrži maksimum 64 sprata.