LIFE podzemni motor za krilne kapije do 3M ERGO ER4 UNI

Podzemni motor za krilne kapije na 230 V 50Hz dužine do 3 metra i težine do 700 Kg u zavisnosti od dužine kapije.