DTN-MMD-500 modul za proširenje

SKU: OS803
Proizvođač: DETNOV

Model: DTN-MMD-500 modul za proširenje

Modul za proširenje zone za CO centrale, do 32 detektora po zoni.

MMD-500 je CO modul za proširenje sistema. Svaki modul omogućava povezivanje do 32 detektora priključen na 2 žice bez polariteta, sa maksimalnom udaljenosti od 1 km. Modul ima tri programabilna releji nivoa, izvlačenje 1 i izvlačenje 2 i alarm. Svaki modul uključuje displej koji prikazuje koncentraciju CO u zonama.

Svaki od njih može da kontroliše vazduh grupa za obnavljanje ručno ili automatski. Automatska kontrola vam omogućava da radite u naprednom režimu u kojem ukupna potrošnja energije sistema je smanjena. Da bi se postiglo ovo smanjenje, modul radi algoritmi za minimiziranje aktivacije izlaza obnavljanja vazduha uzimanjem pojedinačnog merenja svakog detektora u zoni. Svaki modul zone vam omogućava da povežete do 32 DMD-500 ili DMDP-500 detektora ugljen monoksida.

Konekcija do modula se vrši preko 2 žice, detektori mogu biti raspoređeni duž 2.000 metara dužine i svaki detektor pokriva 200 m2 ; ova vrednost je definisana kao maksimalna površina u važećem zakonodavstvu.