Digitalna elektronika CC-2000 za seriju CYFRAL

SKU: EU025
Proizvođač: Eura
Model: eura ELECTRONICS '' CYFRAL '' CC-2000 Digital Digitalna elektronika CC-2000 dizajnirana za nove interfonske instalacije, obezbeđuje priključak na digitalne interfone 255 SLIM-D i MAC-D, povezane na glavnu 2-žičnu liniju.