Digitalna elektronika CC-2000 za seriju CYFRAL

Digitalna elektronika CC-2000 za seriju CYFRAL Digitalna elektronika CC-2000 dizajnirana za nove interfonske instalacije, obezbeđuje priključak na digitalne interfone 255 SLIM-D i MAC-D, povezane na glavnu 2-žičnu liniju.
SKU: EU025
Proizvođač: EURA Tech

Digitalna elektronika CC-2000 za seriju CYFRAL

Digitalna elektronika CC-2000 dizajnirana za nove interfonske instalacije, obezbeđuje
priključak na digitalne interfone 255 SLIM-D i MAC-D, povezane na glavnu 2-žičnu liniju.