CE-V20S napajanje

Model: Ceopa CE-V20S Prekidačko napajanje 10 kanala, prilikom alarma aktivira 24V DC na izlazu