CE-V15E alarm panel

Model: Ceopa CE-V15E Panel za slučaj opasnosti Aktiviranje sirene ili nasnimljenog zvuka prilikom aktiviranja alarma