CE-V15E alarm panel

Model: Ceopa CE-V15E Panel za slučaj opasnosti. Aktiviranje sirene ili nasnimljenog zvuka\glasa prilikom aktiviranja alarma.