Hikvision DS-3E0326P-E/M(B) PoE switch

24-portni (24+2) neupravljivi megabitni PoE layer 2 svič.

Hikvision DS-3E0528HP-E PoE switch

24-portni (24+4) neupravljivi gigabitni PoE layer 2 svič.

Hikvision DS-3E2528 Poe switch

24-portni (24+4) upravljivi gigabitni layer 3 svič.

Hikvision DS-3E2528P PoE switch

24-portni (24+4) pametno upravljivi gigabitni PoE svič.