Call centar: 011/ 267 27 17

Kurs: 120,00 din

Call centar: 011/ 267 27 17

Kurs: 120,00 din

Blog strana - Daljinsko upravljanje - rešenje za savremenu poljoprivredu

Daljinsko upravljanje - rešenje za savremenu poljoprivredu

Daljinsko upravljanje sigurnosnim sistemima - rešenje za savremenu poljoprivredu

Godina za nama je bila izrazito teška za poljoprivrednike u celoj Evropi. Početak godine obeležile su niske temperature koje nisu pogodovale setvi, dok je ostatak godine ispratila možda najteža suša u poslednjih desetak godina. Nepovoljni vremenski uslovi su uticali na visinu prinosa, pa se domaći poljoprivrednici nisu mogli pohvaliti vrhunskim rezultatima, što utiče i na zaradu. Sve u svemu, 2022. godinu bi većina poljoprivrednika verovatno želela da zaboravi i nada se boljem početku 2023. godine.

 

Međutim, nizak prinos nije jedini problem s koji se suočavaju poljoprivrednici. Krađa vredne opreme i stoke je u porastu, verovatno kao posledica jake ekonomske krize. S tim u vezi, poljoprivrednici sve više ulažu u tehničku zaštitu svojih poseda, što predstavlja poseban izazov za sigurnosne sisteme. Naime, obradivo zemljište se uglavnom nalazi na udaljenoj lokaciji i zauzima veću površinu, a prostor uglavnom nije adekvatno osvetljen za potrebe noćnog snimanja (kada se odvija većina kriminalnih radnji). Rešenje koje se nudi je primena savremenih sigrunosnih sistema s daljinskim upravljanjem, uz upotrebu termalnih kamera, za postizanje vrhunske zaštite. 

 

Izazovi savremene poljoprivredne proizvodnje iz ugla sistema tehničke zaštite

 

Poljoprivrednici su pod stalnim pritiskom da unaprede visinu i kvalitet prinosa. Ispunjenje zadatka podrazumeva maksimalnu iskorištenost obradive zemlje. Tehnološke inovacije su priskočile u pomoć, te se GPS tehnologija već koristi za potrebe mapiranja i mudrog korišćenja prostora. Međutim, instalacija GPS tehnologije na velikom prostoru može biti pozamašna investicija, a GPS uređaji lako postaju nova meta lopovima. 

 

Pored toga, moramo imati na umu da veličina poseda varira - od porodičnih gazdinstava do korporativnih masivnih proizvođača. Prosečna farma u Francuskoj, prema podacima iz 2020. godine, zauzima površinu od 69 hektara! Jasno je da pokrivanje tolike površine na udaljenoj lokaciji predstavlja ogroman izazov. S druge strane, ogromno variranje u veličini štićenog prostora onemogućava višestruku primenu jednog rešenja, što znači da se svakom slučaju mora pristupiti individualno.

 

Sledeći izazov za sigurnosne sisteme je činjenica da ruralna područja uglavnom nisu povezana na mrežu. Dakle, odgovarajući sigurnosni sistem mora biti samostalan, nezavisan od napajanja i mreže i mora pružati opciju daljinskog upravljanja. Sistem mora biti izdržljiv i otporan na različite vremenske neprilike i dovoljno sofisticiran, da bi se izbeglo učestalo prijavljivanje lažnih alarma. U suprotnom, poljoprivredniku jedino preostaje da vrši redovne obilaske imanja, što predstavlja ogroman i konstantan gubitak vremena. Solarna i termalna tehnologija - odgovori na zahteve poljoprivredne proizvodnje

 

Inovacije su danas pre svega usmerene na implementaciju obnovljivih izvora energije gde god i kad god je to moguće. Uređaji na solarni pogon nisu novitet, ali je trend primene ovih rešenja u savremenoj poljoprivredi novost, koja već donosi brojne benefite. Naime, 4G kamere na solarni pogon omogućavaju nadzor štićenog prostora bez strujnog priključka i tradicionalnog načina napajanja. Ovakva rešenja se već primenjuju za nadzor raznih festivala, koji se tokom određenog perioda održavaju na otvorenom prostoru. 

 

Međutim, ukoliko solarnu energiju koristimo kao primarni izvor tokom cele godine, upravljanje napajanjem bi moralo biti ključna stavka. Veoma je važno da se proizvede i racionalno iskoristi dovoljna količina energije, te bi kamere na solarni pogon trebalo redovno održavati i puniti. U suprotnom, postoji opasnost da nadzorni sistem u kritičnom momentu ostane bez napajanja.

 

Rešenje za uštedu energije može biti implementacija termalne tehnologije. Naime, termalni kanal koristi samo delić snage koja je potrebna optičkom, što može dovesti do produženja životnog veka baterije i do jednog dana (naravno, u zavisnosti od aktivnosti i funkcija kamere). Solarni paneli od 80 B su u stanju da, po sunčanom danu, napune bateriju za 6 sati, a dodatna ušteda je moguća aktiviranjem “režima mirovanja” u određenom periodu dana. 

 

Budući da tradicionalno povezivanje na mrežu ili WiFi uglavnom nije moguće na udaljenim lokacijama, kamere koriste 4G za ostvarivanje konekcije. U ovakvim situacijama na umu moramo imati raspoloživi propusni opseg, jer ćemo u suprotnom naići na smetnje prilikom daljinskog upravljanja sistemom. Pošto je termalnoj tehnologiji potreban delić propusnog opsega koji je potreban optičkoj opciji, rešenje je nadgledanje pomoću termalnog senzora i prebacivanje na optičko sočivo tek kada se uoči opasnost. Vlasnik imanja je u stanju da jasno vidi šta se na posedu dešava u kritičnom trenutku, ali se u međuvremenu ne rasipaju resursi. 

 

Inteligentna tehnološka rešenja, otporna na vremenske uslove

 

Prilikom primene savremenih sigurnosnih sistema na udaljenim lokacijama, možemo iskoristiti brojne napredne funkcije. Primera radi, ugrađeni “deep learning” algoritmi omogućavaju preciznu klasifikaciju ljudi, vozila i životanja, čime se u velikoj meri smanjuje potencijal za prijavu lažnih alarma. Kamere mogu biti opremljene pametnim stroboskopom i audio alarmom, s osnovnim ciljem odvraćanja uljeza s poseda. Integracija različitih rešenja je ponovo pun pogodak, budući da se termička tehnologija u kombinaciji s video nadzorom može koristiti za prevenciju požara ili čak i praćenje zdravlja životinja na imanju.

 

Važna stavka je i izdržljivost komponenti i otpornost na nepovoljne vremenske uslove. Kamera mora biti robusna i otporna na kišu, sneg, prašinu i ekstremne temperature. Kablovi bi trebalo da budu smešteni u posebnu razvodnu kutiju, kako bi se smanjio rizik od vandalizma i oštećenja koja bi mogla dovesti do kratkog spoja. Implementacija savremenih bezbednosnih rešenja s opcijom daljinskog upravljanja, poljoprivrednicima više ne deluje kao luksuz nego kao neophodna i isplativa investicija. Zaštita useva, skupe opreme i životinja uvek mora biti prioritet. Kombinacija solarne energije s tehnologijom optičkih i termalnih kamera, pruža održivo rešenje za nadzor poseda na udaljenim lokacijama, dok konstantan obilazak imanja nekoliko puta u toku dana polako odlazi u zaborav.

 

 

Predložene teme za čitanje:

 

Požar na radnom mestu - prevencija i detekcija

Sigurnost kampusa i studentskih domova

Sigurnost gledališta, stadiona, arena

 

Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili najbolje moguće iskustvo na našem sajtu.

Klikom na dugme Prihvatam prihvatate korišćenje kolačića.