Teletek TTE LAN Simple modul

SKU: TT229
Proizvođač: Teletek
Model: Teletek TTE LAN Simple modul TTE LAN Simple je univerzalni komunikacioni modul. Koristi se za povezivanje alarmnih ili požarnih alarmnih centrala ili kao stand-alone uređaj. Povezuje sa alarmnim centralama preko serijske komunikacije ili sa trećim uređajima preko svojih 6 relejnih inputa. Koristi se za slanje alarmnih poruka monitoring centru ili krajnjem korisniku. Montira se u posebnu platičnu kutiju SB-U zgodnu za zidnu montažu. Takođe se može koristiti za daljinsku kontrolu, programiranje i monitoring bezbednosnog sistema zajedno sa Eclipse alarmnim panelima i AJAX SP PRO softverskom aplikacijom. Svoju upotrebu može naći i aplikacijama za sisteme "pametne kuće". Korisnička kontrola preko mobilne aplikacije MobileTTE - iOS - Android.