Teletek SensoIRIS MOUT240 Modul Proširenja

SKU: TT146
Proizvođač: Teletek
Model: Teletek SensoIRIS MOUT240 SensoIRIS relejni izlazni modul, omogućava interfejs za 240V; Ugrađen IZOLATOR. SensoIRIS MOUT-240, je modul za relejni prekidač za elektro mrežu, dizajniran za upotrebu u adresibilnim protivpožarnim sistemima, podržava TTE komunikacijski protokol. Modul prati stanje konektovanih konvencionalnih protivpožarnih linija i reportira status kontrolnom panelu. SensoIRIS konvencionalni zonski modul se napaja iz panela i može da se kontroliše putem komunikacijskog protokola. Modul je u zasebnoj plastičnoj kutiji pogodnoj za zidnu instalaciju sa transparentnim poklopcem koji omogućava laku vizuelnu inspekciju.