Teletek SensoIRIS MIO40 Modul Proširenja

SKU: TT144
Proizvođač: Teletek
Model: Teletek SensoIRIS MIO40 SensoIRIS modul 4 ulaza/ 0 izlaza; ugrađen IZOLATOR SensoIRIS MIO40 adresabilni modul sa 4 ulaza, dizajniran za korišćenje u adresibilnim protivpožarnim sistemima, podržava TTE komunikacijski protokol. SensoIRIS MIO40 se napaja iz panela i može da se kontroliše putem komunika-cijskog protokola. Modul je u zasebnoj plastičnoj kutiji pogodnoj za zidnu instalaciju sa transparentnim poklopcem koji omogućava laku vizuelnu inspekciju.