Teletek SensoMAG R20 temperaturni detektor

SKU: TT096
Proizvođač: Teletek
Model: Teletek SensoMAG R20 SensoMAG R20 je temperaturni detektor temperaturnog uspona sa digitalnim procesnim algoritmom. Dizajniran je da detektuje temperature iznad 58°C ili rapidne promene temperature u zadatom vremenskom periodu (clasa A1R, po EN54-5 standardu), za prostorije do 35m2. Poseduje LED indikator vidljiv iz svih uglova sa statusom senzora na svakih 8 sekundi. SensoMAG R20 senzor je moguće instalirati u bilo koji konvencionalni protivpožarni sistem koji ima prag između 10mA i 15mA. SensoMAG R210 je izuzetan u okruženju gde je menjanje temperature normalno kao što su alatnice i servisi. Posebno je pogodan za prostorije koje su pune prašine (kao mlinovi) i prostorije koje imaju visok nivo vlažnosti u kojima nije moguće postaviti tradicionalne detektore.