Teletek SensoMAG F10 fiksno temperaturni detektor

SKU: TT095
Proizvođač: Teletek
Model: Teletek SensoMAG F10 SensoMAG F10 je fiksno temperaturni detektor sa digitalnim procesnim algoritmom. Dizajniran je da detektuje temperature iznad 60°C (clasa A2S, po EN54-5 standardu), za prostorije do 35m2. Poseduje LED indikator vidljiv iz svih uglova sa statusom senzora na svakih 8 sekundi. SensoMAG F10 moguće instalirati u bilo koji konvencionalni protivpožarni sistem koji imaju prag između 10mA i 15mA. SensoMAG F10 je izuzetan u okruženju gde je iznenadno menjanje temperature normalno i sa visokom koncentracijom isparenja, prašine, izduvnih gasova itd., kao što su kuhinje, garaže, kotlarnice, gde nije pogodno da se instalira optički detektor dima.