Analogni Video Nadzor

Analogni Video Nadzor

CCTV Sistemi

 

Sistemi video nadzora (CCTV) uglavnom su koncipirani na način da su nadzorne video kamere razmeštene na ključnim mestima u i oko objekta koji se štiti. Sve video nadzorne kamere jednog CCTV sistema povezuju se u jednu celinu putem centralnog uređaja i takva celina stvara jedinstven sistem video nadzora ili CCTV (eng. Close Circuit TeleVision). Nekoliko sistema video nadzora se opet mogu vezati u jedinstvenu celinu i ponovo kreirati jedinstveni, napredniji, sistem video nadzora.

Padom cena CCTV opreme, navedena tehnologija je postala dostupna širokom spektru korisnika i nalazi primenu u različitim uslovima, od nadzora do prevencije.

cctv-sistemi-video-nadzoraCCTV (Closed Circuit TeleVision) je termin koji se odnosi na korišćenje analognih video nadzor kamera u svrhu dostavljanja video signala do specifičnog monitora. Obzirom da CCTV predstavlja sistem zatvorenog kola, samo ograničen broj ljudi i samo sa jedne lokacije može pristupiti video zapisu.

Analogni CCTV sistem koji koristi DVR (Digital Video Recorder) predstavlja analogni sistem sa digitalnim arhiviranjem. U DVR uređajima se nalaze hard diskovi za arhiviranje video materijala, što zahteva da video signal bude digitalizovan i kompresovan kako bi bilo moguće arhivirati video materijal više dana. Većina DVR uređaja ima više ulaznih kanala, obično 4, 8 ili 16 , što znači da oni već imaju i funkcije quad/multiplexer uređaja.

Analogni CCTV sistem koji koristi mrežne network DVR uređaje je delimično digitalni sistem koji podrazumeva korišćenje DVR uređaja koji imaju mrežni (Ethernet) port za povezivanje na mrežu. Pošto je video materijal digitalizovan i kompresovan u DVR uređaju, sada on može biti prenošen preko mreže i pregledan na udaljenoj lokaciji. Na nekim sistemima je moguće gledati kako arhiviran materijal tako i sliku uživo, dok je na nekima moguće samo pregledati snimljeni materijal. Dalje, neki sistemi zahtevaju specijalnu klijent instalaciju dok neki koriste standardni web pretraživač (browser) što čini udaljeni monitoring dosta fleksibilnijim.