Stanica za prijavu novih korisnika

• Stanica za prijavu novih korisnika preko USB
• Optički senzor za uzimanje otiska prsta sa Multispektralnim Senzorom
• Kompaktan i elegantan dizajn

Slični proizvodi

COSEC CENTRA LE software

COSEC LE TAM modul

COSEC LE ACM modul

COSEC LE ESS modul