Card Personality Module (CPM) za VEGA Seriju kontrolera za vrata

• Modul za čitač Mifare kartica (Visoke Frekvencije)
• Podržava Mifare Smart kartice i NFC (Near Field Communication)
• Kompatibilan sa COSEC VEGA Serijom kontrolera

Slični proizvodi

COSEC PATH RDCI kontrola pristupa

COSEC PATH DCFM kontrola pristupa

COSEC PATH RDFM kontrola pristupa

COSEC VEGA CPM HID iCLASS kontrola pristupa