Faraday Podrška

 

Faraday Specifikacije                                                   Faraday Specifikacije                                             Faraday Softver
na Engleskom                                                                na Srpskom

                                               

Faraday FDX-CDO13L-K36, 4u1 Dome kamera 1.3MP

 

Faraday FDX-CDO13E-M36, 4u1 Dome kamera 1.3MP

 

Faraday FDX-CDO13P-MVF, 4u1 Dome kamera 1.3MP

 

Faraday FDX-CBU13E-M36, 4u1 Bullet kamera 1.3MP

 

Faraday FDX-CBU13P-MVF, 4u1 Bullet kamera 1.3MP

 

Faraday FDX-CDO20L-K36, 4u1 Dome kamera 2.1MP

asdasdasdasda

Faraday FDX-CBU13E-M36, 4u1 Bullet kamera 1.3MP

 

Faraday FDX-CBU13P-MVF, 4u1 Bullet kamera 1.3MP

 

Faraday FDX-CBU20E-M36, 4u1 Bullet kamera 2.1MP

 

Faraday FDX-CBU20P-MVF, 4u1 Bullet kamera 2.1MP

 

Faraday FDX-CDO13E-M36, 4u1 Dome kamera 1.3MP

 

Faraday FDX-CDO13L-K36, 4u1 Dome kamera 1.3MP

 

Faraday FDX-CDO13P-MVF, 4u1 Dome kamera 1.3MP

 

Faraday FDX-CDO20E-M36, 4u1 Dome kamera 2.1MP

 

Faraday FDX-CDO20L-K36, 4u1 Dome kamera 2.1MP

 

Faraday FDX-CDO20P-MVF, 4u1 Dome kamera 2.1MP

asdasdasdasd

Faraday VMS DVR softver - download

 

Softver za NAJNOVIJE XVR snimače Faraday - download